Otázky a odpovědi

Co lze, případně nelze hradit v rámci projketu?

Nelze hradit především mzdové náklady (DPP, DPČ), ale lze hradit služby. Osoba, která vám službu poskytne, můsí být schona fakturovat jako OSVČ. Cena služby má být úměrná významu vašeho projketu. Je např. problém domluvit si nejdražšího lektora v ČR, když podobnou službu dokáží nabídnout jiní za zlomek jeho ceny.  Při realizaci projektu se budete držet scháleného rozpočtu, který si sami sestavíte. Je možné, že některé položky vašeho rozpoštu budou kráceny nebo úplně vyloučeny. Seznam neuznatelných nákladů najdete ve smlouvě.